Петицията е подписана от:

Администраторът на Вашите лични данни е Фондация Ордо Юрис и Свобода за всеки