Peticiju su potpisali:

Invalid email.
Kontrolor vaših obrađivanih podataka je Fondacija Ordo Iuris