Lūgumrakstu parakstīja:

Błędny adsres email.
Jūsu apstrādāto datu administrators ir Ordo Iuris fonds