Błądzić jest rzeczą ludzką...
endofinternet
Nawróć się!