Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla rodziny, nie dla gender