Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 lok. 6 (administrator danych) w celu wykonania niniejszego zamówienia na bezpłatny raport oraz do informowania o realizacji celów statutowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.