Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zebraliśmy 349 podpisów.