Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zebraliśmy 248 podpisów.