logo Ordoiuris pl
Tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców możemy realizować nasze cele statutowe!

Chcemy bronić wartości zachowując pełną niezależność, dlatego nie korzystamy ze środków publicznych i grantów.

Deklaruję comiesięczne wsparcie
Instytutu Ordo Iuris kwotą

40
70
120
300
INNA
KWOTA

Moje Dane

Pit-2018
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Ordo Iuris
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji
Pit-2018
Istnieje możliwość odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Instytutu Ordo Iuris w roku 2017 w rozliczeniu PIT za 2017 rok, jako darowizny przekazanej na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego.
Chcąc skorzystać z tego odpisu, darowizna powinna być przekazana na rachunek bankowy Fundacji w roku 2017 oraz udokumentowana zaświadczeniem wystawionym przez nasz Instytut. Ulga nie może przekraczać 6 proc. uzyskanego rocznego dochodu.
Aby uzyskać stosowne zaświadczenie, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w powyższym formularzu.