Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zebraliśmy 764 podpisów.