Petíciu podpísali:

Invalid email.
Prevádzkovateľmi, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje sú Nadácia Ordo Iuris, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. a Nadácia Slovakia Christiana