Петицију су потписали:

Błędny adsres email.
Контролор ваших обрађиваних података је Фондација Ордо Јурис